Blir vi friska av musik?

När du lyssnar på musik så kan det hända saker i din kropp. Vi vet att musik och annan konst kan ha en läkande påverkan på våra kroppar. Men det är inte samma sak för varje person. Forskning visar att vi reagerar lite olika på musik och därmed kan effekten av detta bli olika beroende på hur vi reagerar.

För att få hälsoeffekten med bra hormoner i kroppen och mer rörelse för bättre blodcirkulation behöver vi lyssna på rätt musik vid rätt tillfälle. När vi kommer igång till musik som vi gillar kan det verka effektivt till exempel mot skadlig stress.

Musiken kan alltså ha en förebyggande effekt mot sjukdom. Att sinnet påverkas av musiken vet vi och att kroppen påverkas av sinnet är känt. Så det är klart att vi kan bli friska av musik om vi använder den på rätt sätt.